Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta -opintojakso tutustuttaa oikeustieteen eri suuntauksiin ja lainopin menetelmällisiin perusteisiin. Kurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation alkeita. Kurssin jälkeen hallussa ovat myös oikeuskielen ja oikeustieteellisten tekstien erityispiirteet. Opintojakso antaa opiskeluvalmiuksia oikeustieteiden opiskeluun.