Liiketoimintaympäristön taloustiede -opintojakso osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa sinulle laaja-alaiset perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.

The Economics and the Business Environment course provides you with basic skills in analysing the business environment and an overview of its evolution from an economic perspective. Proactive identification of opportunities in and threats to the business environment is increasingly important for successful businesses in the global economy.

*****

Ajankohta/Course schedule: 27.02.2023 - 16.04.2023

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Tampereen yliopisto/Tampere University

Ilmoittautuminen/Course registration: 17.01.2023 - 13.02.2023 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ennen kuin ilmoittaudut kurssille, tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf, päivitetty 12.5.2023).
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. Before registering for the course, see also the LITO Student Guide (pdf, updated 12 May 2023).

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Liiketoimintaympäristön taloustiede 2022-23 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
: syllabus Economics and the Business Environment 2022-23 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!


Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto