Kehitetään arviointia yhdessä! - arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena 5 op - kurssin  kohderyhmänä ovat opettajat ja opettajaksi opiskelijat. Kurssi sopii myös rehtorien ja kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoiden täydennyskoulutukseksi. 

Kurssin sisällöt on suunniteltu tukemaan omien arviointikäytänteiden kehittämistä ja arviointiosaamisen tukemista. Kurssi johdattaa osallistujat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työssään ja työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan arvioinnin yleisiin periaatteisiin, arviointikäytänteisiin ja arviointiosaamiseen sekä näiden kehittämiseen niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön näkökulmista. 

Kurssin voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan 15.9-31.12.2022.  Ilmoittautuminen sulkeutuu 30.11.2022. Kurssin kaikkien suoritusten  viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminenKotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto