Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -MOOC-verkkokurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja opettajaksi opiskelevat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja arviointikäytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön.

Kurssin voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan 15.9-31.12.2022.  Ilmoittautuminen sulkeutuu 30.11.2022. Kurssin kaikkien suoritusten  viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto