Kurssi on tarkoitettu lukion pitkän matematiikan oppimäärän kertausta tarvitseville. Kurssilla kerrataan erityisesti sellaisia lukion pitkän matematiikan aiheita, joita tarvitaan yliopistokurssien pohjatietona.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto