Uutta luovat digityötavat -koulutuskokonaisuus tarjoaa osallistujalle työkaluja oman digipedagogisen osaamisen kehittämiseen ja koulussa jo käytössä olevien välineiden monipuoliseen ja innovatiiviseen hyödyntämiseen.  Osallistujat pureutuvat valitsemaansa kehittämiskohteeseen koulutuksen tarjoamien menetelmien avulla tavoitteenaan saada aikaan vaikuttavaa, koulun arjessa tapahtuvaa, kestävää kehittämistoimintaa.

Koulutus koostuu kolmesta osiosta:

Osa 1: Digitaalinen yhteiskunta 2020-luvun koulun toimintaympäristönä
Osa 2: Osallistavat opetuksen ja oppimisen digitaaliset välineet ja työtavat
Osa 3: Uutta luovat digitaaliset työtavat käyttöön vertaisoppimisen verkostossa 

Koulutuksen laskennallinen kokonaiskesto on viisi päivää ja se suoritetaan ohjatusti yhden lukukauden aikana.

Kurssi on suunnattu perusopetuksen opettajille. Kurssille osallistujilta ei vaadita aiempaa osaamista.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Leenu Juurola, Helsingin yliopisto, Innokas-verkosto, leenu.juurola(at)helsinki.fi

  • Teacher: Leenu Juurola
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto