Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin perusteita Python kielellä ja se on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen ohjelmointikurssia (ohjelmointi 1, 5op) vastaava kurssi. Opiskelumateriaali sisältää dioja ja lyhyitä videoita, joilla käydään läpi diat ja ohjelmaesimerkkejä. Opiskeluun kuuluu monivalintatehtäviä ja ohjelmointitehtäviä, jotka arvioidaan automaattisesti.

Kurssia voi opiskella neljällä tavalla:

  1. MOOC kurssina jolloin voi vierailijana opiskella kurssin materiaaleja ja tehdä kurssin tehtäviä, mutta et voi saada kurssisuoritusta. (kurssiavain: MOOC_kirjautuminen_2022)
  2. Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston kurssina Johdatus Python ohjelmointiin (5 op). Kurssin voi opiskella vapaasti omaan tahtiin lukuvuoden 2022-2023 aikana. Kurssiavaimen saa ilmoittautumisen yhteydessä. Syksyn 2022 ajan kurssia voi suorittaa maksutta.
  3. Lukiolaisten kurssina, jolloin kurssista voi suorittaa vain alkuosan (2op) tai molemmat osat ( 2op + 3op). Lukiolaisten kurssi on saatavilla Itä-Suomen yliopiston lukioyhteistyöhön kuuluvissa lukioissa. Ilmoittautuminen koulun opo:n kautta. 
  4. Python kieli kurssina,.Jos olet opiskellut aiemmin ohjelmoinnin perusasiat ohjelmointi 1 kurssilla, mutta haluat opiskella python kieltä, niin voit suorittaa kurssin 2 op versiona. Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopiston kautta jolloin saa kurssiavaimen.


Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto