Under kursen behandlas utbildningens roll i olika sociala och kulturella kontexter, centrala pedagogiska begrepp samt aktuella frågeställningar. Finländsk utbildningshistoria ställs i relation till aktuella pedagogiska frågor och mångfaldsperspektiv.

Kursen öppnas 2.1.2023. Ta del av innehållet på kurssidan.

Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto