Fakultet:Pedagogiska
Utbildningsprogram: Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik

Innehåll:

De pedagogiska möjligheter som daghemsmiljön erbjuder. Småbarnspedagogikens målsättningar och de olika styrdokument som påverkar verksamheten. Pedagogisk grundsyn, profession och sakkunskap för lärare inom småbarnspedagogik.

Mål:
Studenten får en förståelse för den pedagogiska grundsynen på barn under skolåldern. Studenten bekantar sig med småbarnspedagogikens centrala styrdokument och pedagogens ansvarsområde. Studenten får förståelse för hur man kan bemöta barn med olika förutsättningar och särskilda behov på ett inkluderande och jämlikt sätt. Studenten förstår småbarnspedagogiken som en del av vårt utbildningssystem.

Kursen kan avläggas när som helst och av vem som helst. Inga förhandskunskaper förväntas. Vid frågor, var i kontakt med Öppna universitetet.

Kursen öppnas 2.1.2023. Ta del av innehållet på kurssidan.

Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto