Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön.

Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa MOOC-verkkokurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.


Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto