Linux kurssilla tutustutaan Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin, aiheeseen liittyvään terminologiaan sekä asennetaan oma Linux. Mitään edeltävää osaamista käyttöjärjestelmästä ei tarvita. Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

Sisällysluettelo
1. Käyttöönotto
  1.1. Terminologia
  1.2. Jakeluja
  1.3. Asentaminen
2. Graafinen käyttöympäristö
  2.1. Eri käyttöympäristöjä
  2.2. Ohjelmistojen asentaminen
  2.3. Toimistosovellukset
  2.4. Päivitykset
3. Hakemistorakenne
  3.1. Filesystem Hierarchy Standard 3.0
  3.2. Hakemistorakenteessa liikkuminen
  3.3. Tiedostojen muokkaaminen
4. Tekstipohjainen käyttöliittymä
  4.1. Komentotulkki
  4.2. bash
  4.3. Komennot
  4.4. Ohjelmistojen asentaminen
  4.5. Edistyneempi käyttö
5. Käyttäjien hallinta
  5.1. Käyttäjät
  5.2. Ryhmät
  5.3. root käyttäjä ja sudo-komento
6. Ohjelmistojen jakelu
  6.1. Jakeluriippumattomat järjestelmät
7. Prosessit
  7.1. Käsite
  7.2. Käytäntö
  7.3. Hallinta
8. Edistyneempi käyttö
  8.1. IO ja putkittaminen
  8.2. Skriptaus
  8.3. Ohjelmointi