Olio-ohjelmoinnin perusteet kurssilla puhutaan luokista ja olioista. Ohjelmointikielenä käytetään C# ohjelmointikieltä. Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

Sisällysluettelo
1. Luokka ja olio
2. Näkyvyysmääreet
3. Olion elinkaari
  3.1 Konstruktori
  3.2 Destruktori
4. Harjoitustehtävä
5. Olio-ominaisuudet
  5.1 Periminen
  5.2 Polymorfismi
6. Luokkien erityistapaukset
  6.1 Abstract / virtuaaliset luokat
  6.2 Rajapinta / interface
7. Muistin hallinta
  7.1 Garbage collection
  7.2 Heap, stack

Kurssilla tuotetaan yksinkertaisia, lyhyitä ohjelmakoodeja esimerkkien avulla ja yhdistellään esimerkkikoodeista toimivan ohjelman runko, joka on toteutettu olio-ominaisuuksia hyödyntäen. Ohjelmakoodit toteutetaan useaan tiedostoon/luokkaan ja näistä muodostetaan yksi suoritettava ohjelma. Ennen olio-ohjelmoinnin perusteet kurssia olisi hyvä osata perusteet ohjelmoinnista.