Ohjelmoinnin perusteet kurssilla opitaan perusteet ohjelmoinnista. Ohjelmointikielenä käytetään C# tai Java ohjelmointikieltä. Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

Sisällysluettelo
1. Yleistä ohjelmoinnista
2. Muuttujat, osa 1
  2.1 Muuttujan käsite
  2.2 Perustietotyypit
3. Kontrollirakenteet
  3.1 If
  3.2 Switch-case
  3.3 While / Do-while
  3.4 For
  3.5 Exceptions / Poikkeukset
4. Aliohjelmat / funktiot / metodit
  4.1 Metodit
5. Muuttujat, osa 2
  5.1 Arrays / taulukot
  5.2 Tietueet
  5.3 Pointer / references
6. Dokumentaatio
  6.1 Koodin dokumentointi
  6.2 Kehitysympäristöt, kirjastot ja API:t

Kurssilla tuotetaan yksinkertaisia ohjelmakoodeja esimerkkien avulla ja yhdistellään esimerkeistä toimiva ohjelma. Kurssin suorittaminen ei vaadi edeltävää ohjelmointiosaamista.