Skripti-ohjelmoinnin kurssilla opitaan perusteet muutamasta yleisimmästä skriptikielestä, sekä sovelletaan kyseisiä skriptikieliä käytännössä. Kurssilla tuotetaan yksinkertaisia skriptejä esimerkkien avulla ja lisäksi pyritään luomaan esimerkiksi automatisointia edistäviä tms. hyödyllisiä skriptejä esimerkkejä soveltaen.Ennen skripti-ohjelmoinnin kurssia olisi hyvä osata perusteet ohjelmoinnista, sekä Windows että Linux käyttöjärjestelmistä.