Kevään 2020 kurssille ei oteta uusia opiskelijoita.

SOSK-101 Johdatus sosiaalitieteisiin 5op

Helsingin yliopisto

YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen 5op

Tampereen yliopisto

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin. Jaksolla käsitellään yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen alaa. Hän tunnistaa ja osaa jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä suhteessa sosiaali- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Hän osaa määritellä sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja käyttää niitä. Opiskelija osaa tiivistää lukemaansa tieteellistä tekstiä siten, että erottaa oman tulkintansa lähdemateriaalin tulkinnoista.

Tutustu keväällä 2019 järjestetyn kurssin kokemuksiin: https://youtu.be/ySDhwpBQZhg

Kurssikirjautuminen

Kurssikirjautuminen kevään 2020 kurssille on sulkeutunut 5.4.2020. 

Kurssin suorittaminen

Kurssisuorituksen tekemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi kurssialueelle on kirjauduttava yliopiston tunnuksilla, eli Haka-tunnuksilla. Haka-tunnuksen saat ilmoittauduttuasi kurssille Helsingin yliopiston tai Tampereen yliopiston avoimen yliopiston sivun kautta.

Linkit Avoin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto.

Kurssi alkaa 2.3.2020 aukeavilla, itsenäisesti suoritettavilla kurssiosioilla. Nämä osiot on tehtävä viimeistään sunnuntaina 5.4.2020 kello 23.59.

Kurssin suorittamiseksi tarvitset HAKA-tunnukset joko Helsingin yliopistosta (@helsinki.fi) tai Tampereen yliopistosta (@tuni.fi).

Kurssialueelta poistetaan kaikki muut tunnukset 6.4.2020. Kurssialueelta poistetaan myös kaikki @helsinki.fi ja @tuni.fi -tunnuksilla kirjautuneet opiskelijat, jos kurssin suorittamista ei ole ohjeiden mukaisesti aloitettu. Kurssi tulkitaan aloittamattomaksi, jos kaikkia ensimmäisten osioiden tehtäviä ei ole määräaikaan (5.4.) mennessä suoritettu hyväksytysti. Tämän jälkeen opiskelu jatkuu suljetussa oppimisympäristössä. Kurssi päättyy 11.5.2020.

Kurssin ohjeellinen työmäärä on 135t, josta ensimmäisten kurssiosioiden itsenäisiin suorituksiin on sijoitettu 28t.

Kurssi on tiukkarytminen ja edellyttää viikoittain vaihtuvien osioiden mukaista etenemistä. Kurssi ei sisällä tehtäviä, jotka edellyttäisivät läsnäoloa verkossa ennalta määritettynä kellonaikana. Ennakkotietovaatimuksia ei ole.

Opiskelijavalinta / Helsingin yliopisto

Kurssi on opiskelijavalinnassa tarkoitettu näyttöreitti Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Näyttöreitillä tutustut sosiaalitieteiden opintojen sisältöihin ja saat tuntumaa yliopisto-opiskeluun. Kurssin suoritettuasi tiedät varmemmin, onko ala sinulle vai ei.

Näyttöreittikurssista rekisteröidään avoimessa yliopistossa suoritetuksi 5 opintopistettä. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet ovat yliopistossa suoritettuja opintopisteitä.

Näyttöreittikurssi kuuluu sosiaalitieteiden perusopintoihin. Kun kurssi on jo suoritettu, ovat opintosi jo hyvässä alussa.

Jos et päätyisi opiskelemaan sosiaalitieteiden ohjelmassa, vaan jotain muuta alaa, voit sisällyttää opintopisteet osaksi useimpien muiden tutkinto-ohjelmien vapaavalintaisia opintoja.

Jos et pääsisi näyttöreitin kautta opiskelijaksi, voit jatkaa opintoja avoimen yliopiston opiskelijana ja hakea myöhemmin opiskelijaksi myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (väh. 25 op)

Opiskelijavalinta / Tampereen yliopisto

Kurssi on opiskelijavalinnassa tarkoitettu näyttöreitti Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan.

Näyttöreitillä tutustut yhteiskuntatutkimuksen sisältöihin ja saat tuntumaa yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opiskeluun. Kurssin suoritettuasi tiedät varmemmin, onko ala sinulle vai ei.

Näyttöreittikurssista rekisteröidään avoimessa yliopistossa suoritetuksi 5 opintopistettä. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet ovat yliopistossa suoritettuja opintopisteitä.

Näyttöreittikurssi kuuluu yhteiskuntatutkimuksen perusopintoihin ja jokaisen yhteiskuntatutkimuksen opiskelijan on se suoritettava. Todistusvalinnan kautta sisään tullut hakija aloittaa yliopisto-opintonsa juuri tällä kurssilla. Kun kurssi on jo suoritettu, ovat opintosi jo hyvässä alussa.

Jos et päätyisi opiskelemaan yhteiskuntatutkimusta, vaan jotain muuta alaa, voit sisällyttää opintopisteet osaksi useimpien muiden tutkinto-ohjelmien vapaavalintaisia opintoja.

Jos et pääsisi näyttöreitin kautta opiskelijaksi, voit jatkaa opintoja avoimen yliopiston opiskelijana ja hakea myöhemmin opiskelijaksi myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (väh. 25 op)