Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee metsänhoidon perusmenetelmät talousmetsissä ja kykenee hyödyntämään oppimaansa tietoa metsänhoidon päätöksenteossa.