Tämä on Biotalouden projekti -kurssin (7 op) kurssialusta. Kurssi kuuluu Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opintoihin.