Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

•tunnistaa tiedonhallinnan osa-alueet ja määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa
•selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä

Sisältö:

Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.

Aloita opintojakso lukemalla huolellisesti ohjeet.