Johdatus yhteiskuntatutkimukseen 5op

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin. Se käsittelee yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yhteiskuntatutkimuksen alaa. Hän tunnistaa ja osaa jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä suhteessa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Hän osaa määritellä yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja käyttää niitä. Opiskelija osaa tiivistää lukemaansa tieteellistä tekstiä siten, että erottaa oman tulkintansa lähdemateriaalin tulkinnoista.

 Kurssiin tutustuminen

Kurssiin tutustuminen edellyttää kurssikirjautumista (8.9.2019 asti). Kurssikirjautumisen voit tehdä joko korkeakoulusi omilla Haka-tunnuksilla, Google-tunnuksille tai vierastunnuksilla (kirjautumiseen tarvitset kurssiavainta, joka on ratikka).

 Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen ja kurssisuorituksen saaminen edellyttää opiskeluoikeutta Tampereen yliopistossa (joko avoimessa yliopistossa tai tutkinto-opiskelijana). Kurssille kirjautuminen tapahtuu tällöin yksinomaan Haka-tunnuksella, jonka käyttö on aktivoitava kurssialueelle viimeistään 8.9.2019. Jos haluat suorittaa kurssin eikä sinulla ole Haka-tunnuksia, hanki opiskeluoikeus avoimeen yliopistoon (Tampereen yliopisto) ja saatuasi tunnukset kirjaudu alueelle. Kurssin suorittaminen edellyttää, että ensimmäiset kurssiosiot on tehty viimeistään 8.9.2019 ja tekemiseen varattu työmäärä on 44 t (kun koko kurssin laskennallinen työmäärä on 132t). Kurssikirjautumisen yhteydessä tarvittava kurssiavain on ratikka.

HUOM. Kurssi on käynnissä eikä kurssille enää oteta uusia opiskelijoita. Seuraava johdatus yhteiskuntatutkimukseen kurssi alkaa keväällä 2020.