Johdatus yhteiskuntatutkimukseen 5op

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin. Se käsittelee yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yhteiskuntatutkimuksen alaa. Hän tunnistaa ja osaa jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä suhteessa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Hän osaa määritellä yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja käyttää niitä. Opiskelija osaa tiivistää lukemaansa tieteellistä tekstiä siten, että erottaa oman tulkintansa lähdemateriaalin tulkinnoista.

 Kurssille osallistuminen

Kurssiin tutustuminen edellyttää kurssikirjautumista (8.9.2019 asti). Kurssikirjautumisen voit tehdä joko korkeakoulusi omilla Haka-tunnuksilla tai Google-tunnuksille (kirjautumiseen tarvitset kurssiavainta, joka on ratikka).

 Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen ja kurssisuorituksen saaminen edellyttää opiskeluoikeutta Tampereen yliopistossa (joko avoimessa yliopistossa tai tutkinto-opiskelijana). Kurssille kirjautuminen tapahtuu tällöin yksinomaan Haka-tunnuksella, jonka käyttö on aktivoitava kurssialueelle viimeistään 8.9.2019.