OHO! eli Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa. Saavutettavuukriteeristön osallistava itsearviointi.