Ryhmä on täynnä! 

Opettaja: Salla-Mari Kakkonen (salla-mari.kakkonen@uef.fi)

Kurssi suoritetaan ajalla 14.9.-6.12.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija kertaa ja harjoittelee ruotsin kielen perusrakenteita ja –sanastoa.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet suorittaa hyväksytysti tutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso.

 

Sisältö

Opintojaksolla on erilaisia sanasto-, rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia.

 

 

Suoritustavat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja tenttiin osallistuminen edellyttävät opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

Toteutustavat

Kurssia varten sinun tulee varata 81 tuntia. Kurssin alussa ja lopussa on itsearviointitehtävä. Kurssi sisältää viisi moduulia, jotka opiskelija suorittaa itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Verkkoaineisto DigiCampus Moodlessa.

 

 

Arvosteluperusteet

Tentti ja jatkuva arviointi. Tarkemmat arvosteluperusteet annetaan kurssin alussa.


Hyväksytty / hylätty

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssiin kuuluvien tehtävien suorittamista sekä hyväksyttyä tenttisuoritusta (vähintään 60 % maksimipisteistä). Tentissä testataan kurssilla harjoiteltua ruotsin kielen keskeistä perussanastoa ja kielioppirakenteita.


Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin. Uusintatentti on noin kuukauden kuluttua kurssitentistä.

Edellytykset

Kurssia suositellaan opiskelijalle, jonka ruotsin kielen taito vaatii kertaamista ennen oman korkeakoulun ruotsin kielen tutkintokurssille osallistumista.

 Ruotsin kielen kertauskurssi ei vastaa korkeakoulututkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja.

Tarjontatieto

Opintojakso on suunnattu kaikkien tieteenalojen ja korkeakoulujen opiskelijoille.

Lisätietoja

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella.


Opetuksen kieli:
suomi ja ruotsi