Opintojakson tavoitteena on tehdä opiskelijalle tutuksi tyypilliset markkinoinnin ja myynnin prosessit pk-sektorin yrityksessä sekä tutustuttaa opiskelija tietojärjestelmäratkaisuihin, joilla näiden prosessien toimintaa tuetaan.

Osaamistavoitteet

  • Saat osaamista, jonka avulla voit kehittää markkinoinnin ja myynnin prosesseja ja käytäntöjä organisaatiossasi.
  • Saat osaamista, jonka avulla saat enemmän irti mahdollisista nykyisistä markkinointia ja myyntiä tukevista tietojärjestelmistä.
  • Osaat tehdä parempia valintoja hankkiessasi tietojärjestelmiä markkinoinnin ja myynnin tueksi.

Kenelle

Erityisesti PK-sektorin johtohenkilöille, jotka ovat vastuussa organisaationsa markkinoinnin ja myynninkehittämisestä ja tuloksellisuuden parantamisesta.

Toteutustapa

Itseopiskeltava verkkokurssi, joka sisältää kymmenen 10-15 minuutin videotallennetta sekä tehtäväkirjan, jonka avulla opittua voi peilata omaan organisaatioon sekä koulutuksen halutessaan opinnollistaa ammattikorkeakoulu opinnoiksi.

Kurssi opiskeltavissa 1.5-15.6.2020 välisenä aikana.