Ajankohta:

1.6.2020 - 31.12.2020. Opintojakso on opiskeltavissa opiskelijan omassa aikataulussa.

Laajuus:

noin 27 h itsenäistä opiskelua.

Kohderyhmät:

Kaikille avoin verkko-opintojakso, joka on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja alan opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää koronavirusinfektioon (Covid-19) liittyvät infektioepidemiologiset peruskäsitteet ja torjuntakeinot,

- osaa tehdä varmistettujen tai epäiltyjen Covid-19 tapausten kontaktien kartoituksen ja jäljitykseen tarvittavat toimenpiteet yhteisössä ja terveydenhuollossa sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjauksessa,

- tuntee yksityisyyden suojaan liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne työssään,

- osaa tunnistaa tärkeimmät virhelähteet ja tilanteet, milloin tarvitaan asiantuntijakonsultaatiota (Sairaanhoitopiirin infektiolääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos),

Sisältö:

- Kenttä- ja infektioepidemiologian peruskäsitteet

- Koronavirusinfektion itämisaika, tartuntatavat, tarttuvuus ja epidemian leviämiseen liittyvät tekijät

- Oireisten, vähäoireisten, pre-symptomaattisten ja oireettomien rooli

- Kontaktien kartoituksen ja jäljityksen tavoitteet

- Covid-19 tapausmääritelmät (varmistettu/epäilty tapaus)

- Kontaktien tunnistus ja luokittelu riskiarvion perusteella (lähikontaktit/ muut kontaktit)

- Terveydenhuollon yksiköissä: henkilökunnan lähikontaktit (varotoimien/suojautumisen asianmukaisuus tai puuttuminen)

- Kontaktien rivilistaus ja haastattelu

- Kuvailevat tiedot: Henkilö, aika, paikka

- Oireiden monitorointitavat, ohjeistus (aktiivinen seuranta, kotikaranteeni, kotihoito, hoitoon hakeutuminen)

- Laboratoriotestauksen periaatteet

- Jatkotoimet, seurantatietojen keräys, analysointi ja merkitys torjuntatoimien kohdentamisessa
- Lainsäädäntö

Opetusmenetelmät ja suoritustavat:

Luentomoduulit (7), oheismateriaali, osaamisen arviointi (osaamistestit luentomoduulien päätteeksi sekä lopputentti).

Kirjautuminen:

Kirjaudu opintojaksolle https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/-/koronaviruksen-tartuntaketjujen-selvittaminen