Kemian perustyöt -kokonaisuus koostuu kolmesta kurssista ja niiden jälkeen opiskelija hallitsee turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet ja hänellä on valmius itsenäiseen laboratoriotyöskentelyyn ja raportointiin. Tässä A-osassa tutustutaan turvallisen laboratoriotyöskentelyn ja raportoinnin perusteisiin, B-osassa suoritetaan virtuaalisia laboratoriotöitä ja C-osassa työskennellään kemian laitoksen opetuslaboratoriossa.

Kurssi on syys- ja kevätlukukausien (lukuvuonna 2020-2021 1.9.2020 - 21.5.2021) aikana kaikkien vapaasti suoritettavissa. Kurssi ei ole saatavilla kesäaikaan, jolloin sitä päivitetään seuraavaa lukuvuotta varten.