Kemian perustyöt -kokonaisuus koostuu kolmesta kurssista ja niiden jälkeen opiskelija hallitsee turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet ja hänellä on valmius itsenäiseen laboratoriotyöskentelyyn ja raportointiin. Tässä A-osassa tutustutaan turvallisen laboratoriotyöskentelyn ja raportoinnin perusteisiin, B-osassa suoritetaan virtuaalisia laboratoriotöitä ja C-osassa työskennellään kemian laitoksen opetuslaboratoriossa.

Kurssikäyttö on rajattu syyskuussa vain kemian perusopintoja suorittaville opiskelijoille ja tällöin kurssille pääsy vaatii kurssiavainta, jonka saa ilmoittautumalla kurssille UEFin WebOodissa. Kurssi on muutoin syys- ja kevät lukukausien aikana kaikkien vapaasti suoritettavissa. Kurssi ei ole saatavilla kesäaikaan, jolloin sitä päivitetään seuraavaa lukuvuotta varten.