2 op:n kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilönkehityksen pääpiirteet ja sen yleisimmät säätelymekanismit.

Kurssilla käsitellään eläinten ja ihmisen yksilönkehityksen pääpiirteet, alkionkehityksen perustapahtumat ja tutustaan kehitystä säätelevään solujen väliseen viestintään, kudosten erilaistumisen molekyylitason mekanismeihin ja elinten muodostuminen. Kurssilla käsitellään myös ympäristötekijöiden vaikutusta yksilönkehitykseen, yksilönkehityksen merkitystä lajiutumisessa, kantasoluja ja kloonausta.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto