5 op:n kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kudosten ja elinten perusrakenteet ja ymmärtää elimistön toiminnan ja sitä ohjaavien säätelyjärjestelmien fysiologiset periaatteet. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia fysiologisia kokeita, ja demonstroida niillä fysiologisia mekanismeja.

Luennoilla käsitellään kudosten, elinten ja elimistöjen toimintaa ja tutustutaan niiden merkitykseen ympäristöolosuhteisiin sopeutumisessa. Harjoitukset soveltavat luennoilla saatua teoreettista tietoa ihmisillä ja eläimillä suoritettavien fysiologisten kokeiden ja mittausten avulla. Moodle-tehtävät tutustuttavat opiskelijat kudosten ja elinten rakenteeseen histologisilla preparaateilla.

Harjoitukset on mahdollista suorittaa laboratorioharjoitusten lisäksi myös verkkotehtävinä.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto