Kurssilla tarkastellaan kiertotaloutta koko yhteiskuntaa läpileikkaavana muutoksena. Kurssi tarjoaa katsauksen kiertotalouden sosiaalisiin, poliittisiin ja oikeudellisiin edellytyksiin ja vaikutuksiin. Kurssi on yhteiskuntatieteellisesti monialainen ja kuuluu ympäristöpolitiikan sekä maantieteen aineopintokokonaisuuksiin. Kurssin eri osioiden kautta tarkastellaan kiertotalouteen liitettyjä muutostavoitteita eri toimijoiden, tuotannonalojen, yhteiskuntavastuun ja lainsäädännön näkökulmasta.

Kurssi pidetään seuraavan kerran syksyllä 2020. Ilmoittautuminen avautuu kesän aikana.

Kaikille avoimen MOOC-kurssin suoritus on laajuudeltaan 3 op. UEF:n opiskelijat suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena. Kurssin näkökulma on yhteiskuntatieteellinen, mutta kurssille ovat tervetulleita kaikki aikaisemmasta opiskelutaustasta riippumatta. Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista kiertotaloudesta.

MOOC-kurssin suorittaminen on ilmaista, mutta jos haluat suorituksestasi merkinnän Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin, sinun on ilmoittauduttava avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksettava 3 opintopisteen opintomaksu. Voit hoitaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen myös kurssin jo suoritettuasi. Löydät kurssin avoimen yliopiston tarjonnasta opintopolku.fi -sivustolta.

UEF:n tutkinto-opiskelijoille suoritusmerkinnän saaminen edellyttää kurssille ilmoittautumista WebOodin kautta. Löydät kurssin WebOodista tämän linkin kautta.

Mikäli sinulla on kysyttävää kurssin sisällöstä tai suorittamisesta, voit ottaa yhteyttä: sonja.lukkarinen@uef.fi