Kurssilla tarkastellaan kiertotaloutta yhteiskunnallisena muutoksena, joka läpileikkaa monia elämänalueita. Pohdinnan alla ovat sen sosiaaliset, poliittiset ja oikeudelliset edellytykset ja vaikutukset. Kurssi on yhteiskuntatieteellisesti monialainen ja tarjoaa näkökulmia kiertotalouteen ympäristöpolitiikan, -oikeuden ja maantieteen kautta. Kurssin eri osioiden kautta tarkastellaan kiertotalouteen liitettyjä muutostavoitteita eri toimijoiden, tuotannonalojen, yhteiskuntavastuun ja lainsäädännön näkökulmasta.

CE diagram.pngCE diagram.png