Lean Six Sigma on prosessien parannusmenetelmä, jolla parannetaan tuotteen tai palvelun laatua. Tavoitteena on pienentää prosessin vaihtelua. Vaihtelun pienentäminen tapahtuu tutkimalla prosessin syy-seuraussuhteita ja tekemällä onnistuneita muutoksia ulostuloon vaikuttaviin muuttujiin tilastollisin menetelmin.

Kurssilla opiskelija perehtyy Lean Six Sigman periaatteisiin ja saa käsityksen, miten Lean Six Sigman DMAIC-menetelmällä voidaan parantaa liiketoimintaprosesseja ja -malleja.