Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien tiimityötaitoja, kuten itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta erilaisissa tiimeissä ja ihmisten kohtaamisen taitoa, luontevaa esiintymistä, perustelemisen taitoa sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osallistuja ymmärtää tiimityötaitojen merkityksen yritystoiminnassa ja kykenee arvioimaan omia taitojaan suhteessa hyviin käytäntöihin.
  • Osallistuja tunnistaa erilaisia vuorovaikutustyylejä sekä työkulttuureja ja kykenee kehittämään omia taitojaan suhteessa opittuun.
  • Osallistuja osaa antaa ja vastaanottaa arvioiden palautetta yrityksen viestintätilanteissa.
  • Osallistuja osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen sekä alansa vaatimukset yrityksen vuorovaikutustilanteissa.