Добро пожаловать на курсы русского языка!

Välkomna! Добро пожаловать!

Kursnyckel: ryska3

Välkommen med på KiVAKO- ryska 3 -kursen! Trevligt, att du vill fortsätta studera ryska.

Kursen startar från nivå A1.2, vilket motsvarar ungefär 6 tidigare studiepoäng i ryska.
Du har alltså redan studerat substantivets genus, lokativ (som också kallas prepositionalis; i detta material använder vi termen lokativ, förkort. L) och ackusativ (icke levande), personliga och possessiva pronomen, verbets presensböjning (I och II konjugationen) och adjektivändelserna i nominativ.

Då du har klarat denna kurs kan du komma överens om affärsmöten, göra reseplanering till Ryssland och berätta om din tjänsteresa. Dessutom kan du berätta om fritiden och semesterplaner.

I dessa kommunikativa situationer behöver du följande strukturer som vi behandlar på denna kurs: rörelseverb utan prefix (идти/ходить, ехать/ездить), substantivets kasusform ackusativ singularis, genitiv och instrumentalis samt som repetition lokativ. Av verbets tidsformer kommer du att lära dig förfluten tid, d.v.s. preteritum och sammansatt futurum.

Under denna kurs jobbar du självständigt på nätet och ca. varannan vecka under lärarens ledning vid nätträffar.

Nätträffarnas tidtabell: …. (даты)

Under nätträffen bandas kursdeltagarens muntliga framställning för bedömning … (даты)

Deltenternas datum....

Sluttenten vecka

Kursens lärare är Irina Prokkola.