Kurssi antaa osallistujalle yleiskuvan digitaalisesta toimistosta, digitaalisen työpaikan
rakentamisesta sekä digitaalisten yhteistyöalustojen ominaisuuksista. Kurssin jälkeen
osallistuja  osaa  tunnistaa mitä menetelmiä ja työvälineitä digitaalisessa toimistossa
tarvitaan ja osaa soveltaa menetelmiä oman henkilökohtaisen työn ja tiimin työn
organisointiin.