Kurssilla tutustutaan EXAM sähköisen arvioinnin järjestelmän peruskäyttöön; EXAM-tenttikonseptiin, perustoimintoihin ja erilaisiin tenttityyppeihin. Opitaan miten tentti luodaan ja julkaistaan opiskelijoille sekä miten se arvioidaan. 

Kohderyhmä: uudet EXAM-käyttäjät