Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan -opintojaksolla pohditaan tiedonhallinnan eri osa-alueiden merkitystä ja käydään läpi tiedonhallinnan keskeiset käsitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opintojaksolla tiedonhallintaa tarkastellaan seuraavien teemojen avulla: sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon muodostus, tiedon hyödyntäminen sekä tiedonhallinnan strateginen ohjaus ja sähköisten palveluiden rooli potilaiden ja asiakkaiden hoidossa/palveluissa sekä ammattilaisten työssä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

•tunnistaa tiedonhallinnan osa-alueet ja määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa
•selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä

Sisältö:

Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.

Opintojaksolle voi kirjautua ajalla 1.9.2020-26.7.2021. Tarkista, että kirjaudut oikealla kurssiavaimella. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat kurssiavaimen ilmoittautessaan opintojaksolle. Tutkinto-opiskelijat (UEF) saavat kurssiavaimen ilmoittautuessaan WebOodista. Muut opiskelijat ja vierailijat voivat kirjautua opintojaksolle tunnuksella: Tiha-2021. Opintojakso on suoritettavissa 1.9.2020-31.7.2021. Aloita opintojakso lukemalla huolellisesti ohjeet.