Kaksoisura viittaa urheilun ja opiskelun tai työn tekemisen yhdistämiseen, ja valmentajien pyrkimyksenä on luoda urheilijalle mahdollisuus hankkia itselleen mieluisa ammatti urheilun ohella. Kurssi jakautuu kolmeen pääteemaan:
1. Mitä kaksoisura voi olla?
2. Urheilussa ja urheilun kautta oppiminen
3. Englannin kielen opiskelu ja maailmankansalaisuus. Nämä jakautuvat edelleen eri aiheisiin ja tehtävätyyppeihin. Kurssin käytyään opiskelijat:

1) Ovat tietoisempia ammatin valintamahdollisuuksista, ymmärtävät koulutuksen tärkeyden ja näkevät yhteyden opintojen ja ammatin välillä

2) Ovat tietoisempia urheilun kautta oppimistaan ja opittavista asioista

  • Ymmärtävät, että koulutus ja urheilu eivät sulje toisiaan pois vaan tukevat toisiaan

3) Näkevät kaksoisuran moninaisena polkuna ja ovat valmiimpia sen haasteiden selättämisessä

4) Omaavat laajemman maailmankuvan ja ovat valmiimpia lähestymään uusia asioita ja erilaisia ihmisiä

5) Ovat löytäneet lisää mielenkiinnon kohteita

6) Ovat varmempia englannin kielen käyttäjiä