Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO järjestää Opetushallituksen rahoittamana täydennyskoulutusta opetussuunnitelman perusteiden arviointiluvun täsmennyksestä, joka astuu voimaan elokuussa 2020. Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisiin periaatteisiin ja niiden vaikutukseen arvioinnin kehittämisessä. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Kurssi koostuu kolmesta tapaamiskerrasta verkossa tai lähikoulutuksena. Verkko-osallistuminen sisältää läsnäolovelvoitteisten webinaarien lisäksi myös vertaisverkkokeskusteluun osallistumisen. Kaikki osallistujat suorittavat samat välitehtävät omassa työyhteisössään.

Kurssin tavoitteet:

  • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisten periaatteiden käyttöönottoa ja kehittämistä perusopetuksen arjessa
  • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kehittämiselle
  • tukea arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta
  • tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä
  • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta
  • kurssilla käytetään DigiCampus-oppimisympäristöä 

Kurssin keskeiset sisällöt:

  • OPS luku 6: keskeiset periaatteet, OPS-muutokset ja arvioinnin käsitteet, formatiivinen ja summatiivinen arviointi, opinnoissa eteneminen, lukuvuosi ja päättöarviointi sekä oppimisen tuki ja arviointi
  • arviointitiimin toiminta ja muutostyön organisointi, näkökulmia arviointitiimien toimintaan
  • arviointi koko kouluyhteisön asiana: erilaiset arviointidialogit ja arvioinnista keskusteleminen, osallisuus ja jaettu johtajuus
  • arviointi ja oppimisen tukeminen: koulun ja kotien yhteistyö