IoT-ratkaisuilla haetaan liiketoimintaan monenlaista lisäarvoa. Tietoa kerätään reaaliajassa, laitteita seurataan ja ohjataan etänä ja kerätty tieto voidaan jalostaa ja analysoida erilaisiin tarpeisiin. IoT koulutuksen ensimmäisessä osassa tutustutaan IoT-järjestelmän suunnitteluun, tiedon keräämiseen ja tiedon siirtoon sekä tutustutaan pilvipalvelualustan valintaan.

IoT perusteiden toisessa osassa perehdytään kerätyn tiedon jalostamiseen, käydään läpi käyttöliittymäsuunnittelun perusteita ja tiedon julkaisemista mobiililaitteissa. Lisäksi tutustutaan IoT-ratkaisujen soveltamiseen eri toimialoilla ja selvitetään IoT:n hyötyjä liiketoiminnalle ja mietitään IoT-teknologian tulevaisuuden näkymiä.