List of active policies

Name Type User consent
Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot hankkeille ja opettajille Site policy All users

Summary

Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot hankkeille ja opettajille

Full policy

Oppimisympäristö

  • DigiCampus.fi-ympäristö on DigiCampus-hankkeen ylläpitämä suomalaisten korkeakoulujen käyttöön tarkoitettu Moodle-alustalle rakennettu oppimisympäristö.
  • DigiCampus-ympäristö on vielä kehitysvaiheessa ja yllättäviä käyttökatkoja saattaa esiintyä. Palvelun huoltoikkuna on jokaisen kuukauden kolmas maanantai klo 18-24. Käyttökatkoista tiedotetaan sekä oppimisympäristön että DC-help tukiportaalin kautta.
  • Ympäristöä kehitetään yhteistyössä sitä käyttävien korkeakoulujen kanssa. Ympäristöön voidaan tehdä korkeakoulukohtaisia integrointeja korkeakoulun omalla kustannuksella. 
  • DigiCampus.fi -ympäristöön ei tallenneta videoita ympäristön toiminnan turvaamiseksi. Hanke selvittää kustannustehokkaan vaihtoehdon videoiden tallennukseen. Siihen saakka kukin opettaja hyödyntää oman korkeakoulunsa videotallennusjärjestelmää.
  • Ympäristön käyttäjämäärää ei rajoiteta.

Tukipalvelut

  • DigiCampus-hanke tarjoaa pedagogista ja digitaalista käyttäjätukea ympäristön käyttäjille. Tuki sisältää DC-help tukiportaalin (http://dc-help.digicampus.fi/)  käytön, mahdollisuuden lähettää tukipyyntöjä ja ottaa yhteyttä puhelimitse tai chatillä. DC-help ratkaisee tukipyynnön viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa.
  • Ympäristöä käyttävä opettaja sitoutuu tarjoamaan sisällöllistä tukea kurssinsa opiskelijoille.

Kurssit ja materiaalit

  • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön voidaan tuottaa sekä avoimia että tietylle käyttäjäryhmälle rajattuja kursseja ja materiaaleja. Kurssin/materiaalin tulee olla avoin suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille, jos kurssin/materiaalin tuottavan hankkeen hanke-ehdoissa on niin määritetty.
  • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön tuotetun materiaalin tekijänoikeus säilyy tekijällä. Mahdollisen tekijänoikeussopimuksen tekijä tekee oman korkeakoulunsa kanssa.
  • Kurssien visuaaliseen ilmeeseen on mahdollista luoda tunnistettavuutta ja yhteneväisyyttä omalla kustannuksella korkeakoululle tai hankkeelle tai oppiaineelle yhtenäinen kurssipohja, joka voi sisältää haluttuja visuaalisia elementtejä.

Tietosuoja

Käyttöehtojen voimassaolo
Nämä käyttöehdot ovat voimassa DigiCampus-hankkeen päättymiseen saakka (31.12.2020). DigiCampus.fi -oppimisympäristön toiminta turvataan hankekauden jälkeen. Hankekauden jälkeisiin käyttöehtoihin ja muihin käytäntöihin palataan hyvissä ajoin ennen hankekauden päättymistä.

Käyttöehtoihin voi tulla muutoksia palvelun vakiintuessa.