Antirasismin perusteet -opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja antirasismiin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään rasismia, rotusortoa ja rodullistamalla tuotettua eriarvoisuutta. Opintojakson sisältö koostuu myös antirasistisen toiminnan kriittisestä reflektoinnista sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista.

Opintojakson kohderyhmänä ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjestöissä toimivat sekä muut erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kouluttautuvat opiskelijat. Vaikka rasismi ei ole millään tavoin uusi ja yhteiskuntatieteissä aiemmin käsittelemätön ilmiö, sen näkyväksi tekeminen, samoin kuin antirasismin ymmärtäminen osana erilaisia niin sanottuja kohtaamisammatteja, edellyttää jatkuvaa uudelleen kouluttautumisen kasvatuspolitiikkaa. Yhteiskuntatieteen keinoin rodullistamisen kysymyksiä ja niistä kumpuavaa sosiaalista eriarvoisuutta on mahdollista tarkastella analyyttisesti yhteiskuntarakenteellisina ilmiöinä, joita me kaikki elämme koko ajan todeksi kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa.

Opintojakson laajuus on 1+4 opintopistettä - eli sen voi suorittaa yhden, neljän tai viiden opintopisteen kokoisina "paketteina". Johdanto-osuus ja sen kaksi tehtävää muodostavat yhden pisteen kokonaisuuden, ja Teemat 1-4 muodostavat neljän pisteen kokonaisuuden. Kuka tahansa opintojaksosta ja sen sisällöstä kiinnostunut voi suorittaa sen ja saada itselleen Itä-Suomen yliopiston (UEF) epävirallisen todistuksen. Jos olet UEF:n opiskelija ja haluat virallisen suoritusmerkinnän opintorekisteriin, sinun tulee olla opintojakson suorittamisen jälkeen yhteydessä opintojakson asioita hoitavaan henkilöön (yhteystiedot alla). Kerro sähköpostiviestissä a) opiskelijanumerosi ja b) mitä tutkintoa opiskelet. Liitä mukaan myös c) epävirallinen todistus, joka lähetetään sähköpostiisi suoritettuasi opintojakson hyväksytysti.

Opintojaksoon liittyviä asioita hoitaa yliopistonlehtori Päivi Armila (UEF).

Sähköposti: paivi.armila[at]uef.fi

Myös UEF:n avoimen yliopiston opiskelijat voivat saada virallisen todistuksen opintojakson suorittamisesta. Lisätietoja avoimen yliopiston suoritusmerkinnästä ja mahdollisesta suoritusmaksusta saat tietoa Itä-Suomen yliopiston Aducatesta.
Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto