Opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja antirasismiin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojakson sisältö koostuu rasismin, rotusorron ja rodullistamalla tuotetun eriarvoisuuden perusteista, antirasismin historian ja antirasistisen toiminnan kriittisestä reflektoinnista sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista.

Opintojakson kohderyhmänä ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjestöissä toimivat sekä muut erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kouluttautuvat opiskelijat. Vaikka rasismi ei ole millään tavoin uusi ja yhteiskuntatieteissä aiemmin käsittelemätön ilmiö, sen näkyväksi tekeminen, samoin kuin antirasismin ymmärtäminen osana erilaisia niin sanottuja kohtaamisammatteja, edellyttää jatkuvaa uudelleen kouluttautumisen kasvatuspolitiikkaa. Yhteiskuntatieteen keinoin rodullistamisen kysymyksiä ja niistä kumpuavaa sosiaalista eriarvoisuutta on mahdollista tarkastella analyyttisesti yhteiskuntarakenteellisina ilmiöinä, joita me kaikki elämme koko ajan todeksi kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa.

Opintojaksoon liittyviä asioita hoitaa...