Nuoret hoivaajat – vakavasti sairaasta perheenjäsenestään huolehtivat lapset ja nuoret.

Turun yliopiston Sote-akatemian, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n sekä Joensuun seudun omaishoitajat ry:n yhteinen MOOC-kurssi.

  • Nuorten hoivaajien ja heidän perheidensä tuen tarpeet ja niihin vastaaminen
  • Pärjäävyyslähtöinen työskentely
  • Menetelmiä ja välineitä nuorten hoivaajien tunnistamiseen, kohtaamiseen ja tukemiseen
  • Näkökulmia ja keinoja tukea sairastuneita vanhempia lapsen vakaan arjen turvaamiseksi

Lisätiedot: sote@utu.fi


  • Teacher: Jussi Lehtonen
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto