Tiedekunta: Maatalous-metsätieteellinen

Osa EduMetsä2025-koulutushankkeen kurssitarjontaa. EduMetsää
rahoittavat Metsämiesten Säätiö, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen
yliopisto. Hankkeessa syntyvä oppimisympäristö on avoin kaikille
metsäopettajille, metsäalan kouluttajille ja esimiehille sekä kaikille
metsäopetuksen pedagogisista mahdollisuuksista kiinnostuneille.

Kurssikuvaus: Kurssi on metsätieteiden opetushenkilökunnalle suunnattu pedagogiikan verkkokurssi, jonka järjestää koulutushanke EduMetsä2025. Hankkeessa ovat mukana Metsämiesten säätiö, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Kurssi vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan
ensimmäistä peruskurssia YP1. Kurssi johdattelee oppimisen ja
opettamisen peruskäsitteisiin, joiden avulla opettaja voi tunnistaa
oppimiseen liittyviä haasteita ja kehittää niihin ratkaisuja. Kurssi
tutustuttaa myös yliopistopedagogiikan tutkimusmenetelmiin ja
tutkimuskirjallisuuteen. Tärkeässä osassa kurssitoteutuksessa on
opetuksen ja oppimisen rakentava pohtiminen ja reflektointi itsenäisesti sekä toisten saman alan opettajien kanssa.

Kurssilla on kolme lähitapaamista. Kaikki tapaamiset järjestetään
etäyhteydellä. Lisäksi kurssilla opiskellaan itsenäisesti
verkkoympäristön kautta sekä työskennellään vertaisryhmässä toisten
metsätieteilijöiden kanssa. Kurssilla on mukana osallistujia Helsingin
yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta.

Kurssin toteutuksesta vastaa EduMetsä2025-hanke ja Helsingin yliopisto.

  • Teacher: Jokke Häsä
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto