Tiedekunta: Maatalous-metsätieteellinen

Osa EduMetsä2025-koulutushankkeen kurssitarjontaa. EduMetsää rahoittavat Metsämiesten Säätiö, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa syntyvä oppimisympäristö on avoin kaikille metsäopettajille, metsäalan kouluttajille ja esimiehille sekä kaikille metsäopetuksen pedagogisista mahdollisuuksista kiinnostuneille.

Kurssikuvaus: Kurssi on metsätieteiden opetushenkilökunnalle suunnattu pedagogiikan verkkokurssi, jonka järjestää koulutushanke EduMetsä2025. Hankkeessa ovat mukana Metsämiesten säätiö, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Kurssi noudattelee sisällöltään Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan peruskurssia YP2.1. Kurssi esittelee konstruktivistisen linjakkuuden käsitteen ja opastaa opetussuunnitelman laatimiseen niin, että tavoitteet, menetelmät ja arviointi ovat linjassa ja tukevat syväsuuntaista oppimista. Kurssilla perehdytään myös aiheeseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen. Tärkeässä osassa kurssitoteutuksessa on oman kurssisuunnitelman laatiminen.

  • Teacher: Jokke Häsä
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto