Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta -opintojakso koostuu kuudesta monipuolisesta digitaalisesta oppimismoduulista. Tutkimusperustaisen sisällön ja menetelmien avulla verkko-oppimismateriaali tukee ja kehittää osallistujien digipedagogiikan tuntemusta ja hallintaa.