Opiskelijalta edellytetään lukiomatematiikan hyvää hallintaa sekä GeoGebran perusteiden tuntemusta. Tuntemus tietokoneavusteisesta matematiikan opiskelusta katsotaan eduksi.

Opintojakson suorittanut on perehtynyt GeoGebran käyttöön ja kykenee tukemaan opiskelijoita GeoGebran käytössä koulumatematiikan aihealueiden tehtävien ratkaisemisessa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee erilaisten matemaattisten ongelmien mallintamisen GeoGebran avulla ja pystyy tuottamaan erilaisia sovelluksia ja havainnollistuksia GeoGebran avulla.

Kurssilla ei ole omaa kurssikirjaa, vaan kurssin materiaali koostuu opettajan tekemistä kalvoista ja opetusvideoista.


  • Teacher: Lauri Hellsten
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto