A course where student desiring to be familiar with a particular job, follows and observes a trained and experienced employee. 

Työn varjostamisessa opiskelija voi tutustua häntä kiinnostavaan työtehtävään seuraamalla ja tarkkailemalla kokenutta työntekijää.