Turun yliopiston Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä tuotettu MOOC-opintojakso.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Keskeiset sisällöt:

  • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat
  • Monitoimijaisen yhteistyön käsite
  • Lapsen oikeudet
  • Lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat


Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto