Turun yliopiston Sote-akatemian, Itä-Suomen yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen MOOC-opintojakso.

Perustietoa lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä.

Keskeiset sisällöt:
  • Jäsennys lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä, perus- ja erityisentason tuen palveluista ja lastensuojelun prosesseista.
  • Monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonaloilla.
  • Oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa.
  • Lastensuojelunlain velvoitteet puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa.
  • Salassapidon käytännöt kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä; lastensuojeluilmoitus, SHL-ilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus sekä poliisiviranomaisen näkökulma ilmoitusvelvollisuuteen.
  • Teacher: Anniina Eklöf
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto