Game it Now - pelillistämistä ja pelintekoa opetukseen -kurssi tarjoaa perusopetuksen opettajille uusia keinoja toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisten taitojen opettamista sekä tukee uudenlaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista, oppilaan aktiivista roolia ja opiskelumotivaatiota. Kurssin osallistujat tutustuvat monipuolisesti pelillistämiseen ja pelintekoon  sekä niiden hyödyntämiseen opetuksessa monialaisesti oppiainerajoja ylittäen. Koulutuksen aihepiiriä tarkastellaan digitaalisten laitteiden avulla ja ilman niitä, kokeilemalla ja tekemällä pelejä itse. Koulutus tarjoaa samalla esimerkin pelillistetystä oppimiskokonaisuudesta ja tarjoaa monia ideoita hyödyntää pelillistämistä ja pelintekoa omassa opetuksessa.
Koulutus koostuu kolmesta osiosta: 1) Pelit, opetussuunnitelma ja tulevaisuuden taidot, 2) Treenataan pelillistämistä ja pelien tekemistä käytännössä ja 3) Pelillisetty monialainen oppimiskokonaisuus
Kurssi koostuu itsenäisestä työskentelystä, etäoppimisesta ja omassa organisaatiossa toteutettavasta projektista. Kurssimateriaali sisältää mm. tekstimateriaaleja, koulutusvideoita, pelillistettyjä tehtäviä ja eri osioissa suoritettavat osaamismerkit.  
Kurssi on suunnattu perusopetuksen luokan- ja aineenopettajille ja sen laskennallinen kesto on viisi päivää. Kursille osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista käsiteltävistä teemoista ja sisällöistä.

  • Teacher: Leenu Juurola
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto