Tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen, maantieteen oppiaine

Avoin kaikille ilman korkeakoulujen käyttäjätunnuksia. Tutustumiskurssi maantieteeseen / luonnonmaantieteeseen.

Kurssikuvaus:

1) Miten suomen maankamaran maisema on syntynyt ja mitä se kertoo.
2) Kurssin suorittanut tunnistaa erityyppisiä geomorfologisia muotoja maisemassa ja tietää niiden syntytavan.
3) Itseopiskelukurssi
4) Kurssin suorittajalta ei vaadita ennakkotietoja
5) olli.ruth@helsinki.fi / Maantieteen kandidaattiohjelma


Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto