Innovatiiviset opettajat on opettajille suunnattu verkkokurssi, jonka tavoitteena on perehdyttää innovatiivisen koulun malliin ja mallin käytännön toteutukseen koulussa. Kurssi tukee osallistujia oman osaamisen kehittämisessä ja kehittäjätoimijuuden vahvistamisessa. Kurssin aikana osallistujalle muodostuu kattava käsitys omasta osaamisesta, kehittymistä tukevista menetelmistä sekä kehittämistarpeista yksilön ja organisaation tasolla.

Kurssi rakentuu kolmen pääteeman ympärille:

1) Innovatiivinen koulu: Innovatiivisen koulun ja opettajuuden elementit

2) Digitaaliset taidot: digipedagogisten taitojen kehittäminen ja sitä tukevat elementit

3) Yhteistyön menetelmät: tiimityöskentelyn, yhteiskehittämisen ja kokeilukulttuurin kehittäminen

Kurssi on suunnattu perusopetuksen opettajille. Kurssille osallistujilta ei vaadita aiempaa osaamista.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Leenu Juurola, Helsingin yliopisto, Innokas-verkosto, leenu.juurola(at)helsinki.fi

  • Teacher: Leenu Juurola
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto