Osaamistavoitteet

Mitä koulun hyvinvointiympäristöllä tarkoitetaan?

Miten koulun hyvinvointiympäristö rakentuu yhteisenä työnä? Ketkä toimii? - roolit (myös perhe)

Millä tavalla monitoimijainen yhteistyö voi parhaimmillaan tukea lasten hyvinvointia kouluarjessa?

Keskeiset sisällöt

  • koulu hyvinvointiympäristönä - määrittelyn näkökulma

  • lapsen oikeus osallisuuteen 

  • koulun hyvinvointityön toimijoiden kuvaukset 

  • oppilashuollon rakenne - yhteisöllinen ja yksilökohtainen 

  • monitoimijainen yhteistyö koulun toimintakulttuurina 

------------------------------------------

Mitä opiskelija ymmärtää tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan?

  • oma roolini lasten hyvinvointiympäristössä

  • miten vaikutan lapsen kouluarjessa kokemaan hyvinvointiin?

  • millä tavalla vaikutan hyvinvointiin yhdessä muiden kanssa?

 

Arviointi

hyväksytty/ hylätty 

  • Lärare: Tiina Annevirta
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto